Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Bastards of a Lying Breed

Στα πλαίσια αυτού του post κι επειδή θυμήθηκα κι άλλο κομμάτι που ταιριάζει στην περίσταση... Λίγο διαφορετική θεματολογία αλλά άνετα συνδιάζεται στο όλο μας concept...


Bastards of a lying breed
You've ruled us for too long
Truth to you are lies to me
And your right is so wrong

Moral preached by immoral fucks

All I feel is despise
Lie no more you fucking cunts
You tare me up inside

Your sons die from your abuse

But you're giving us the blame
The easy path's the one you choose
That road will lead to pain
You're trying to control their mind
And strip them of free will
They way you force them to go blind
Will surely get them killed

My mind is free and so is my soul

You can't put me in chains
I won't play the well-adjusted role
Or bow my head in shame

So throw your stones of guilt at me

Point your finger, Curse my name!
Your scapegoat I will never be
I won't take the blame!

Now we're on trial to serve your crime

And pay for your mistakes
There is no way we'll do the time
The chains of lies will break
Censorship can't stop our truth
We speak straight from the heart
There is nothing you can do
We'll tare your souls apart

So see us rise we're few but strong

We'll crack your fucking teeth
And feed you with your twisted tongue
Until you cannot breathe

The fury makes our eyes see red

It burns within our hearts
Soon you'll all be stone cold dead
We'll tare your souls apart!

Δεν υπάρχουν σχόλια: